Ký Sự Dân Câu

“Thú vui câu cá, tuyệt vời
Trong veo hồ nước, thảnh thơi buông cần.
Sóng tròn, xoáy cả áng vân
Hoa lục bình tím, trôi gần, trôi xa.
Chùm phao nhấp nháy! Ôi tra!
Trái tim hồi hộp, thăng hoa tâm hồn.
Thú vui tao nhã, nào hơn?
Thả cần ngồi đợi, từng cơn sóng lòng”.

086 793 7997